INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 

 

Strona główna

 

Aktualności

 

Media o nas

 

Kontakt

 

 

 

ORGANIZACJA MOPS

 

 

 

 

O Ośrodku

 

Nasza kadra

 

Statut / Regulaminy

 

Schemat organizacyjny

 

Rejony socjalne

 

Budżet

 

Sprawozdawczość 

 

 

 

FORMY POMOCY

 

 

 

 

Pomoc społeczna

 

Świadczenia rodzinne

 

Fundusz alimentacyjny

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

 

REALIZACJA ZADAŃ

 

 

 

 

500+

 

Dożywianie

 

Karta Dużej Rodziny

 

Stypendia szkolne

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

 

Prace społecznie użyteczne

 

Strategie / Programy

 

Projekty UE

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

AKTY PRAWNE

 

 

 

 

Uchwały

 

Zarządzenia / Upoważnienia

 

Ustawy / Rozporządzenia

 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

Zamówienia publiczne

 

Praca w MOPS

 

 

 

INNE

 

 

 

 

Galeria zdjęć

 

Dokumenty do pobrania 

 

Systemy informatyczne

 

Adresy / Ważne numery

 

Pytania i odpowiedzi

 

Redakcja

 

 
 

 

 

 

  Strona główna

 

 

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja życzą

 

Kierownik MOPS wraz z Pracownikami

 

  

Z ostatniej chwili

 

 

  24-03-2017  |  Aktualności

 

Oferta na realizację małego grantu z zakresu profilaktyki GKRPA

 

  08-03-2017  |  Aktualności

 

Grupa AA - To Działa

 

  02-03-2017  |  Uchwały

 

Uchwała Nr XXIII/205/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej "Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Zabłudów na lata 2017-2022"

 

  27-02-2017  |  Zamówienia publiczne

 

Zestawienie porównania i oceny ofert dot. remontu sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie

 

  20-02-2017  |  Zamówienia publiczne

 

Uzupełnienie zaproszenia dot. złożenia oferty na remont sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz dostawą i montażem systemu audio/video

  

  21-12-2016  |  Projekty UE

 

"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, pow. białostockiego oraz pow. bielskiego" - formularz rekrutacyjny, oświadczenia i pozostałe dokumenty

 

  01-12-2016  |  Zarządzenia i upoważnienia

 

Zarządzenie Nr VII/333/2016 Burmistrza Zabłudowa z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

  

  02-11-2016  |  Pomoc społeczna

 

Ośrodki wsparcia doraźnego dla bezdomnych, schroniska i noclegownie  

  

 

Godziny pracy

 

 

poniedziałek

07:00 - 15:00

wtorek

07:00 - 15:00

środa

08:30 - 16:30

czwartek

07:00 - 15:00

piątek

07:00 - 15:00

 

   

Widok na Ośrodek

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, przy ul. Rynek 8.

 

 

  

"Nigdy nie jesteśmy tak biedni,

aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu".

 

                                         Mikołaj Gogol

 

 

 

 

 

 

 

  

 

POLECAMY

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

    

 

 

Projekt i realizacja: Marcin Ciuchniecki